Ustawa o ochronie przyrody wraz z późniejszymi zmianami z dn. 20.07.2015r jasno przedstawia nam co możemy zrobić bez zezwolenia a co nie.

BEZ ZEZWOLENIA możemy wyciąć:

  • wszystkie drzewa owocowe;
  • do 35 cm obwodu mierzone na wysokości 5 cm nad ziemią takie drzewa jak: topola, wierzba, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny;
  • do 25 cm obwodu mierzone na wysokości 5 cm nad ziemią- wszystkie pozostałe gatunki drzew;
  • krzewy w ogrodach;
  • drzewa i krzewy powalone lub złamane przez wiatr (mogą być usunięte przez właściwe służby lub po wizycie pracownika Urzędu Gminy).

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do jej usunięcia, oraz nie mogą przekraczać więcej jak 30% przycięcia korony, chyba, że przycięcia mają na celu

  • usunięcie posuszu;
  • utrzymanie statyki drzewa (najlepiej zrobić dokumentację fotograficzną).

selis, ścinka