Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w lasach prowadzą do otrzymania zdrowego drzewostanu w jak najkrótszym czasie. Uprawą nazywamy pierwszy okres życia młodego lasu.

Rozróżnić możemy dwa etapy prac w zależności od wieku uprawy:

  • pielęgnowanie upraw (od powstania do 3-4 lat),
  • czyszczenia wczesne ( od 3-4 lat do osiągnięcia zwarcia, czyli zetknięcia się ze sobą koron młodych drzew).

PIELĘGNOWANIE UPRAW – Młode pokolenie drzew w lesie wymaga pielęgnacji od pierwszych lat życia. Jest to przede wszystkim zwalczanie chwastów. Ma to na celu usunięcie konkurencji dla uprawianych gatunków drzew. Najpopularniejszym sposobem zwalczania chwastów jest wykaszanie. Jest najskuteczniejsze gdy wykona się je w maju lub czerwcu. Wykaszanie prowadzi się zwykle do 3-4 roku życia uprawy.

CZYSZCZENIE WCZESNE – są to zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w kilkuletnich uprawach. Prace wykonywane podczas czyszczeń wczesnych to:

  • regulowanie składu gatunkowego uprawy- usuwanie niechcianych gatunków drzew, przeszkadzających we wzroście uprawianych gatunków;
  • regulowanie stopnia i rodzaju zmieszania poszczególnych gatunków w uprawie- dotyczy uprawy wielogatunkowej, zaleca się sadzenie w kępach, według poszczególnych gatunków a później usuwanie osobników rosnących z brzegu kępy, zagłuszających inne rosnące wolniej;
  • usuwanie przerostów-  obcinanie przerostów (wierzchołków) drzew, które wybijają się ponad otoczenie i zagłuszają sąsiednie drzewka;
  • selekcja- usuwanie drzew chorych i wadliwych (krzywych, rozwidlonych).
  •  WP_20160602_09_34_09_Pro WP_20160606_10_59_16_Pro WP_20160606_15_05_41_Pro WP_20160606_15_05_57_Pro