Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na własnej posesji. Nowa ustawa przewiduje, że właściciele prywatnych posesji będą zwolnieni z obowiązku uzyskania od władz gminy lub miasta zgody na wycinkę drzew , jeżeli nie jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o wycinkę drzew związaną z prowadzoną działalnością to potrzebne będzie zezwolenie na wycinkę drzew, których obwód (mierzony na wysokości 130 cm) przekroczył metr. Chodzi więc o drzewa mające co najmniej kilkanaście lat.. Każda  Gmina będzie miała swoje określone wytyczne dotyczące opłat za wycinkę drzew .